2 سال قبل (یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)

0
پاسخ همه سوالات شما درمورد انتقال تخفیف عدم خسارت با توجه به قانون جدید بیمه ثالث خودرو
اخبار و مطالب مهم در مورد بیمه
آیا می توانم تخفیف های خودروی سواری خودرا به خودروی بارکش یا اتوبوس و بالعکس را منتقل کنم؟ 

خیر ، وسیله نقلیه ای که به عنوان وسیله نقلیه مقصد انتقال تخفیف ها تعیین میگردد حتما باید از نظر نوع وسیله نقلیه مشابه با وسیله نقلیه مبدا باشد . به عنوان مثال : انتقال تخفیف سواری به سواری انتقال تخفیف موتور سیکلت به موتور سیکلت انتقال تخفیف خودروهای راهسازی و کشاورزی به خودروهای راهسازی و کشاورزی انتقال تخفیف مینی بوس و اتوبوس به مینی بوس و اتوبوس انتقال تخفیف وانت بارها به وانت بارها انتقال تخفیف کامیونت و کامیون به کامیونت و کامیون انتقال تخفیف خودروهای ون و اتوکار به خودروهای ون و اتوکار

آیا وقتی خودروی خودرا می فروشم برای صدور الحاقیه حذف تخفیف از روی بیمه نامه آن خودرو باید هزینه پرداخت کنم؟ 

خیر ، صدور الحاقیه حذف تخفیف عدم خسارت از بیمه نامه وسیله نقلیه فروخته شده رایگان است

آیا در صورتی که خریدار و فروشنه خودرو با هم توافق داشته باشند می توانند تخفیف های عدم خسارت را منتقل کنند؟

 خیر ، به استناد ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث تخفیف ها متعلق به مالک وسیله نقلیه (فروشنده) است و در صورت فروش حتی با توافق طرفین به خریدار منتقل نمی شود.

تخفیف های سنوات عدم خسارت بیمه نامه خودررو را به چه کسانی می توان منتقل کرد؟

 در صورتیکه خریدار وسیله نقلیه ، همسر ، فرزند و یا یکی از والدین فروشنده باشد در صورت تمایل فروشنده کلیه تخفیف ها به خریدار منتقل خواهد شد .

اگراز بیمه نامه خودروی جدیدی که خریدم خسارتی پرداخت شده باشد تخفیف های من از بین می روند؟

 چنانچه خسارت واقع شده مربوط به بعد از تاریخ انتقال سند مالکیت باشد و یا به عبارت دیگر حادثه در زمانی رخ داده باشد که شما مالک وسیله نقلیه بوده اید آنگاه بخشی از تخفیف های موجود شما از بین خواهد رفت . برای دریافت یکبار خسارت مالی 20% ، دوبار 30% ، سه بار و بیشتر 40% از تخفیف های شما کسر خواهد شد . در صورتیکه خسارت واقع شده جانی باشد برای یکبار 30% ، دوبار 70% ، و سه بار یا بیشتر 100% از تخفیف ها از بین خواهد رفت . اما اگر حادثه قبل از انتقال سند رخ داده باشد هیچ تاثیر منفی بر روی تخفیف های شما نخواهد داشت

آیا برای فاصله زمانی خرید خودرو تا تمدید بیمه نامه آن به خریدار خودرو زمان تمدید بیمه نامه تخفیف داده می شود؟

بله ، هر چند حداقل مدت زمان لازم برای دریافت پنج درصد تخفیف عدم خسارت یکسال کامل می باشد اما پس از توافق شرکت های بیمه با یکدیگر مقرر شد چنانچه خریدار از زمان خرید وسیله نقلیه تا زمان تمدید بیمه نامه فاقد سابقه خسارتی باشد بدون در نظر گرفتن تاریخ خرید وسیله نقلیه پنج درصد تخفیف عدم خسارت اعمال گردد

 درصورتی که مالک خودرو فوت کند تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه خودرو امکان انتقال به چه کسانی را دارد؟

 ورثه و یا نماینده قانونی وراث میتواند نسبت به انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه متوفی اقدام نماید

آیا تخفیف های برداشته شده از شرکتهای بیمه دیگر را به بیمه میهن می توان منتقل کرد؟ 
بله پس از دریافت الحاقیه مربوط به حذف تخفیف از بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه فروخته شده از سایر شرکت های بیمه می توان بیمه شخص ثالث خودروی جدید را با اعمال تخفیف های منتقل شده نزد بیمه میهن تمدید کرد . عکس این فرایند نیز امکان پذی

آیا میتوانم تخفیف های منتقل شده را قبل از اتمام بیمه نامه خودروی دیگر به آن منتقل کنم؟
 خیر ، تخفیف های عدم خسارت منتقل شده صرفا در زمان تمدید بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه جدید قابل انتقال است و در میان قرارداد امکان پذیر نیست .

آیا برای اینکه تخفیف های خودرویی را که فروختم به خودروی دیگری منتقل کنم محدودیت زمانی دارم؟
 خیر ، دارنده تخفیف ها هیچ محدودیت زمانی برای انتقال تخفیف ها ندارد و هر زمانی که وسیله نقلیه جدیدی خریداری نماید می تواند نسبت به انتقال تخفیف ها اقدام نماید .

چگونه تخفیف های عدم خسارت خودروهای متعلق به شرکت های حقوقی منتقل می شود؟ 
شرکت ها در صورت فروش وسیله نقلیه میتوانند تخفیف های وسیله نقلیه فروخته شده را به وسیله نقلیه دیگری که متعلق به همان شرکت و از همان نوع باشد منتقل نمایند .

اگر خودروی خودرا بصورت قولنامه یا وکالتی بفروشم می توانم تخفیف های آن را منتقل کنم؟ 

خیر ، فقط در صورت فروش قطعی وسیله نقلیه میتوان تخفیف ها را حذف و به بیمه نامه وسیله نقلیه دیگر منتقل کرد . افرادی که وسیله نقلیه خود را به صورت وکالتی و یا قولنامه ای فروخته اند باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که از لحظه تحویل خودرو به خریدار تا زمانی که سند سبز صادرو پلاک تعویض شود چنانچه خریدار از بیمه نامه شخص ثالث خودرو فروخته شده به عنوان مقصر حادثه استفاده نماید ، تخفیف عدم خسارت بیمه نامه که متعلق به فروشنده است کاهش خواهد یافت . بنابراین بدلیل جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از کاهش تخفیف ها در صورت وقوع حوادث احتمالی توصیه میشود فروش و تعویض پلاک بصورت همزمان انجام شود

آیا تخفیف منتقل شده توسط فروشنده خودرو با تخفیف موجود در بیمه نامه ای که تمدید می کنیم قابل جمع شدن است؟

 خیر ، تخفیف هایی که فروشنده به وسیله نقلیه جدید منتقل میکند با تخفیف هایی که وسیله نقلیه جدید از قبل داشته است جمع نمی شوند . به عنوان مثال چنانچه ده سال تخفیف عدم خسارت معادل 50% تخفیف به وسیله نقلیه جدیدی منتقل شود که دارای سابقه چهار سال (20% ) تخفیف عدم خسارت است ، در زمان تمدید بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه جدید فقط 50% تخفیف اعمال خواهد شد .

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد