0
ثبت بیمه ثالث

اقدام به صدور بیمه ثالث خودرو

فرم ثبت سفارش صدور بیمه ثالث خودرو
* نام و نام خانوادگی بیمه گذار
* نام و نام خانوادگی مالک خودرو
* تصویر روی کارت ملی بیمه گذار
تصویر روی کارت ملی مالک خودرو
* تصویر پشت کارت خودرو
* تصویر روی کارت خودرو
تصویر کارت پرسنلی یا کارت بازنشستگی اعضای فولاد مبارکه استان اصفهان
* تصویر روی کارت گواهی نامه راننده
اطلاعات و تصاویر ارسالی را تایید می نمایم
* امضای الکترونیک
کلیه موارد بالا را قبول دارم و صحت اطلاعات وارد شده را تایید می نمایم
* کد امنیتی

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد