سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

بيمه مسئوليت مدنی عمومي

بيمه مسئوليت مدنی عمومي

 

 

اين بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار را در قبال اشخاص ثالث ( جانی و مالی ) تحت پوشش بيمه قرار مي دهد .
 انواع بيمه مسئولیت مدنی عمومی شامل:
بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي، انفجار و تركيدگي لوله آب
بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات طرحهاي فاضلاب
بيمه مسئوليت مدني مؤسسات انتقال نيرو (آب،برق،گازو فاضلاب و ...)  
بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران
بيمه مسئوليت مدني جامع ( (CGL

بيمه مسئوليت مدنی ناشي از نصب، سرويس و نگهداري آسانسورها
بيمه مسئوليت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان كالا
-  بيمه مسئوليت مدنی ناشي از اجراي عمليات ساختماني :مالك يا پيمانكار ساختمان ممكن است در مراحل اجراي عمليات تخريب ،‌خاكبرداري ،‌ گودبرداري و احداث ساختمان ، موجب خسارت جاني و مالي اشخاص ثالث ( ساختمان هاي مجاور و اموال و افراد داخل آنها ، عابرين و خودروها و سرنشينان آن كه در محل تردد مي نمايد و نيز اشجار و ابنيه و تأسيسات شهري زير و روي زمين ) شوند. در این بيمه نامه، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اجراي هربخش يا بخشهايي از عمليات مربوط به انجام كار موضوع بيمه را درمحل مورد بيمه عهده دار باشند بيمه گذار تلقي مي شوندو مسئولیت آنان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. قبل از صدور بيمه نامه بايستي محل مورد بيمه توسط كارشناس بیمه گر بازديد شود .
1 2- بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي :وقوع حوادثی چون آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب در اماکن مسکونی،اداری،تجاری و صنعتی علاوه بر خسارات مالی و جانی به اماکن مذکور و ساکنین آنها، ممکن است با گسترش حادثه خسارات مالی و جانی به اشخاص ثالث (همسایگان و رهگذران) وارد نماید. اين بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار را در برابر خطرات آتش سوزي ، انفجار و تركيدگي لوله آب که ممکن است در محل مورد بیمه وقوع  و موجب خسارت جانی و مالی  به اشخاص ثالث گردد، تحت پوشش قرار مي دهد .
3- بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات طرحهاي فاضلاب :
اجرای طرحهای آب و فاضلاب ممکن است خساراتی به ابنیه ،تأسیسات شهری،خودروهای عبوری و عابرین وارد نماید. این بیمه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تا سقف مبلغ بیمه نامه جبران می نماید.
4- بيمه مسئوليت مدني مؤسسات انتقال نيرو (آب،برق،گازو فاضلاب و ...):
مؤسسات انتقال نیرو در بهره برداری از تاسیسات و ارائه خدمات ممکن است بر اثر قطع برق یا پاره شدن خطوط انتقال برق یا سقوط دکلهای برق و یا  نشتی یا شکستن لوله های آب،فاضلاب و گاز موجب خسارت به اموال و حتی صدمات بدنی به مشترکین و اشخاص ثالث گردند  این بیمه خسارات مذکور را تا سقف مبلغ بیمه نامه جبران می نماید.
 
5- بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران:
این بینه نامه مسئولیت مدنی پیمانکاران را که ناشی از اجرای قرارداد پیمان باشد را جبران می نماید.
6- بيمه مسئوليت مدنی ناشي از نصب، سرويس و نگهداري آسانسورها:
استفاده از دستگاهها و ابزار صنعتی در کار و زندگی روزمره گرچه موجب آسایش و سرعت امور میگردد اما مخاطراتی نیز در بر دارد که گاه جبران آثاراین مخاطرات غیر ممکن می نماید. سقوط و یا خرابی و باز نشدن در آسانسور ممکن است موجب صدمات بدنی و حتی از دست دادن جان اشخاص محبوس در آن گردد. ما خرید این بیمه نامه را برای کلیه اماکن مسکونی،اداری،تجاری و صنعتی توصیه می نمائیم
7-
بيمه مسئوليت مدني جامع ( (CGL :
اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي را در اجراي پروژه ، بصورت جامع در برابر کلیه كاركنان و اشخاص ثالث و کارفرما و مسئولیت متقابل پیمانکاران فرعی را در مقابل یکدیگر و کارفرما و مسئولیت ناش ار ماشین الات و تجهیزات کارگاهی در مقبل اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می دهد.
8-
بيمه مسئوليت مدنی كالای تولیدی در برابر مصرف کنندگان و اشخاص ثالث:
علي رغم استانداردها و كنترلها و دقتهاي لازم ممكن است محصول هر تولید کننده و یا ارائه کننده خدمات به علت خطا،اشتباه،غفلت و یا قصور داراي نقايص پنهان باشد و اين نقايص موجب خسارات مالي و جاني به مصرف كنندگان و اشخاص ثالث گردد .

به عنوان مثال : نقص پنهان درساخت لاستيك توليدی ممكن است حادثه اي ايجاد نمايد و خسارت مالي و جاني به خودرو و سرنشينان آن ( مصرف كننده ) و همچنين خسارات مالي و جاني به خودرو و سرنشينان يا ابنيه و اموال ساكنين آن ( اشخاص ثالث ) وارد گردد.و به موجب قانون یکی از اشخاص توليد كننده ، توزيع كننده و فروشنده و ارائه دهنده خدمات مسئول حادثه قلمداد و ملزم به جبران خسارت به زیاندیدگان شوند. در اينصورت خسارات مذكور از محل بيمه نامه مسئوليت كالا و خسارت لاستيك معيوب كه موجب خسارت شده از محل بيمه نامه تضمين كيفيت به مصرف كننده قابل جبران است .
اصولاً ارائه کالا و خدمات با پوشش بیمه ای امنیت خاطر مصرف کننده را فراهم نموده و در نتیجه موجب افزایش در فروش می شود


بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان :

بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان :

 

 

این بیمه صدمات بدني وارد به كاركنان شاغل بیمه گذار(کارفرما) که ناشي از مسئوليت مدني وی باشد را در حين انجام كار و در محل كار  جبران می نماید مشروط بر آنكه مسئوليت بیمه گذار براي بيمه گر محرز باشد.منظور از جبران صدمات بدني مذكور تأمين و جبران هزينه هاي پزشكي وهمچنين جبران زيانهاي نقص عضووفوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيانديدگان موضوع بيمه وهمچنين ارش و ديه در صورت رجوع زيانديده به مرجع قضائي مي باشد. این بیمه به دو صورت بانام و بی نام صادر می گردد.
بیمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان با توجه به ماهیت و نوع فعالیت بیمه گذاربه بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان ساختمانی- بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان ،مؤسسات بازرگاني ، خدماتي ، صنعتي ...  - بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال کارکنان طرحهاي عمراني تقسيم بندي ميشود.

بيمه گذار مي تواند پوشش هاي اضافي زیر را به دلخواه انتخاب و خريداري نمايد ، لذا بيمه گذار بايد هنگام تكميل و امضاء پرسشنامه و  پيشنهاد بيمه به موارد مذكور و ميزان ديه كه معمولاً در ابتداي هر سال توسط مقام قضائي اعلام مي گردد توجه خاص مبذول دارد

 

شماره پوشش
عنوان پوشش اضافی
2
محل اقامت و ماموريتهاي خارج از محل كاركنان
3
اماكن وابسته به محل كاركنان مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشي و ...
5
حوادث وسايل نقليه موتوري داخل كارگاه  
6
مسئوليت پيمانكاران فرعي (براي فعاليت ساختماني الزامي است )     
7
مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور
8
پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
9
جبران هزينه هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
10
جبران مطالبات سازمانهاي تامين اجتماعي و خدمات در ماني برای هر نفر تا سقف            ریال
11
جبران خسارات بدني شخص كارفرما و پيمانكار
12
جبران خسارات جاني وارد به اشخاص ثالث (فقط فعالیتهای ساختمانی ، عمرانی و صرفاً صنعتي)
13
مابه التفاوت افزايش ديه براي:    يك سال آتي      دو سال آتي       سه سال آتي  
14
پرداخت غرامت روزانه كاركنان ساده        ريال و متخصص                 ريال
15
حوادثي كه ارتباطي با نوع فعاليت بيمه شده ندارد.

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top