سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

بيمه مسئوليت قراردادي

بيمه مسئوليت قراردادي :

انواع این بیمه براساس قوانین و مقررات داخلی و یا بین المللی شکل گرفته است.در این قراردادها طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که ممکن است خطا ، اشتباه ، غفلت و يا قصور یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد. نظير:
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل جاده اي( داخلي)
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل ونقل بين المللي جاده اي بر اساس شرايط كنوانسيون  سي ام آر
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي  بر اساس شرايط بارنامه فياتا

بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل جاده اي( داخلي)

شرکتهای حمل و نقل جاده ای به موجب مواد 386 و 388 قانون تجارت مسئول کسری و آسیب دیدگی کالا در مقابل صاحب کالا می باشند. در این بیمه مسئوليت‌ شرکتهای حمل و نقل جاده ای درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل ونقل بين المللي جاده اي

  (CMR) Convention Merchandise Road
در این بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل ونقل بين المللي جاده اي بر اساس شرايط كنوانسيون  سي ام آر درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي  بر اساس شرايط بارنامه فياتا:

Fiata combined transport Bill of Lading (FB/L)

در این بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي  بر اساس شرايط بارنامه فياتا درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها در طول مسیر حمل، شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بيمه مسئوليت مدني حرفه اي:

بيمه مسئوليت مدني حرفه اي:: اين بيمه نامه مسئوليت مدنی حرفه اي بیمه گذار را در قبال كسانيكه به آنها خدمات مي دهد تحت پوشش قرار مي دهد انواع اين بيمه شامل:

بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي پزشكان
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي پیراپزشکان
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مديران فني بيمارستانها، كلينكها، درمانگاهها
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مهندسين معمار، طراح،محاسب و ناظر ساختمان
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي وكلاي رسمي دادگستري
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مديران استخرها و ناجيان غريق
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مجموعه هاي ورزشي
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي شهربازيها و اماكن تفريحي
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي رستورانها
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي هتل داران
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي استراحتگاههاي ساحلي
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي آژانس هاي مسافرتي(تورهاي سياحتي و زيارتي)
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي اردوهاي دانش آموزي و دانشجوئي
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مديران مراكز آموزشي
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مهد كودكها
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي نگهبانان مسلح بانكها
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي شكارچيان ومحيط با نان
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي كارگزاران رسمي بيمه
بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي نمايندگان و شركتهاي نمايندگي بيمه


1- بيمه مسئوليت مدنی حرفه اي مهندسين معمار، طراح،محاسب و ناظر ساختمان

براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه عضو سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي باشند در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني طبق قانون بيمه و مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها ، اشخاص ثالث (همسايگان ، عابرين وتأسیسات شهری ...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد ( خسارات جانی و مالی ناشي از حوادث مربوط به عدم كيفيت طراحي ، محاسبه و نظارت پروژه ) .

مدت بيمه در این بیمه براي هر پروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه (شامل دوره اجراي عمليات ساختماني و پس از آن ) شروع مي گردد .


2- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مجریان ذیصلاح ساختمانی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث

براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مجریان ذیصلاح ساختمانی كه عضو سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي باشند طبق قانون بيمه و مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر اشخاص ثالث (همسايگان ، عابرين وتأسیسات شهری ...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .

3-  بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان : اين بيمه مسئوليت حرفه اي بيمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا ، اشتباه ، غفلت و يا قصور بيمه گذار در تشخيص ،معالجه ، مداوا ، اعمال جراحي و بطوركلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت (خسارت جانی) شوند را تحت پوشش قرار مي دهد .گستره و دامنه این پوشش کل کشور را شامل می شود.

4-  بيمه مسئوليت حرفه اي پيرا پزشكان: (‌ پرستاران ، بهياران تكنسين هاي آزمايشگاه و راديولوژي و ... ) را در قبال اشخاصي كه به آنها خدمات ارائه مي دهند تحت پوشش قرار مي دهد .

5- بيمه مسئوليت مدني مديران فني بيمارستان ها ، درمانگاها و كلينيك ها: اين بيمه مسئوليت مدير فني بيمارستان ،‌درمانگاه و كلينيك را در قبال بيماران و مراجعه كنندگان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد


کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top