سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

بیمه های مسئولیت و انواع آن

 • درباره بیمه مسئولیت

بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است كه به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يكديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .
بطور كل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر (شركت بيمه) آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود كسب خواهد نمود.
با توجه به مسئوليتهاي بيشماري كه هريك از ما در قبال ساير افراد جامعه داريم مي توان تعداد بسيار متنوعي از بيمه هاي مسئوليت را برشمرد اما با توجه به ميزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود اين نوع بيمه و عدم آشنايي با گونه هاي ديگر آن شركتهاي بيمه نيز بطور معمول تعداد اندكي از اين پوششها را به مردم مي فروشند.
شركت سهامي بيمه میهن در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده بيمه هاي مسئوليت را د رمتنوعترين شكل تهيه و عرضه نموده است . د رحال حاضر بيمه هاي مسئوليت بيمه میهن با توسعه فعاليت بخش طرح هاي مخصوص ، پيشگام در ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه اي است و با پرداخت خسارتهاي مختلف به اشخاص زيانديده در بيشتر فعاليتهاي اقتصادي ، قراردادي ، حرفه اي و ساير بخشهايي كه تهديدي براي سلامت جامعه محسوب مي شوند در انواع رشته هاي مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با يكديگر نيز گرديده است . حسن و برتري بيمه هاي مسئوليت بيمه میهن ارائه شيوه هاي سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام كارشناسيهاي فني مربوطه مي باشد . براي آشنايي با انواع جديد بيمه هاي مسئوليت شما مي توانيد با اداره كل طرحهاي مخصوص بيمه میهن تماس گرفته و انتظارات و پيشنهادات و درخواستهاي جديد خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نماييد. اداره كل طرحهاي مخصوص بيمه میهن مي تواند پيشنهاد شما را كارشناسي فني نموده و طرح جديد بيمه مسئوليت را مطابق نياز شما طراحي نموده و براي پوشش بيمه اي آن شرايط لازم و نرخ مربوطه را اعلام نمايد.
زير شاخه هاي بيمه مسئوليت عبارتند از:

 • بيمه مسئوليت عمومي
  خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد مي‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زيان مسئول شناخته مي‌شوند را مسئوليت عمومي مي‌نامند. بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت عمومي به منظور پوشش اين قبيل موارد صادر مي‌شوند.
  رشته بيمه مسئوليت عمومي مشتمل بر 15 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
 • عمليات ساختماني
  گاهي در طول انجام عمليات ساختماني، خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد كه ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري، پي‌كني، نصب اسكلت فلزي و ساير كارهاي عمراني است. با اخذ اين بيمه‌، مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرايي به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
 • پيمانكاران
 • آتش‌سوزي
  گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزي‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ مي‌گردد كه غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بيمه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌ قابل‌ پرداخت‌ نيست؛‌ وليكن‌ ‌بيمه‌‌ مسئوليت مدني ناشي از آتش‌سوزي، كليه‌ زيان‌‌هاي‌ ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌سوزي‌، انفجار، تركيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.
 • ثالث طرح فاضلاب
 • جامع شهرداري
  اين بيمه به منظور جبران كليه خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات احتمالي عمليات عمراني، ‌زير بنايي و … كه تحت نظارت شهرداري انجام شود، صادر مي‌شود.
 • طرح اتلاف سگ‌هاي ولگرد
 • موسسات انتقال نيرو
 • تابلوهاي تبليغاتي
  اين بيمه به منظور جبران كليه خسارات مالي و جاني ناشي از خطرات احتمالي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود.
 • مجموعه‌هاي ورزشي
  صاحبان‌ اماكن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها، سالن‌هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظتي‌، گاهي‌ با حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌‌هاي‌ پزشكي‌ مراجعين‌ مي‌شود، مواجه‌ مي‌گردند كه‌ مناسب‌ترين‌ راه‌ براي‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پيش‌بيني‌ نشده‌، تهيه بيمه مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي‌ است‌.
 • شكارچيان و محيط‌بانان در قبال اشخاص ثالث
  بر اساس شرايط اين بيمه‌، مسئوليت شكارچيان و محيط‌بانان در جريان شكار يا انجام وظايف محيط‌باني در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اين بيمه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه‌ شونده، ارائه مي‌شود.
 • رايانه
  بيمه رايانه كليه خسارت‌هاي فيزيكي وارد به رايانه اعم از آتش‌سوزي، انفجار، سيل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمين، سقوط از بلندي، برخورد جسم خارجي، نفوذ مايعات به داخل اجزا، حمل و جابجايي در محل مورد بيمه، نوسانات جريان الكترسيته و سرقت با شكست حرز را حداكثر تا مقدار ارزش رايانه، تحت پوشش قرار مي‌دهد.
 • حيوانات خانگي
  اين بيمه به منظور پوشش كليه خسارات ناشي از نگهداري حيوانات خانگي اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بيماري، سرقت، زايمان و سخت‌زايي صادر مي‌شود.
 • مديران مراكز آموزشي
  مسئوليت افرادي كه در مراكز آموزشي مشغول به كار يا تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراكز مي‌باشد. از اين رو در صورتي كه براي يكي از افراد در زمان حضور در مركز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراكز مي‌باشد. بيمه مسئوليت مديران مراكز آموزشي به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در مراكز آموزشي صادر مي‌شود.
 • مديران اردوها
  مسئوليت افرادي كه در اردو هستند، بر عهده مدير اردو است. از اين رو در صورتي كه براي يكي از افراد در اردو اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران اردو مي‌باشد. بيمه مسئوليت مديران اردوها به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در اردوها صادر مي‌شود.
 • مستاجر در مقابل موجر
  مسئوليت نگهداري مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر مي‌باشد. بيمه مسئوليت مستاجر در مقابل موجر براي پوشش خسارات مالي احتمالي است كه در زمان اجاره براي مورد اجاره ممكن است رخ دهد.

 

 • بيمه مسئوليت حرفه اي
  كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گزار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه – اعم از كارگران ايراني و غيرايراني- تحت پوشش اين بيمه خواهند بود. به موجب اين بيمه‌، غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد ديه و همچنين هزينه پزشكي آنان قابل پوشش مي‌باشد.
  رشته بيمه مسئوليت حرفه اي مشتمل بر 20 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
  • حرفه‌اي پزشكان
   موضوع بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه‌اي به وقوع پيوسته باشد. بيمه‌مسئوليت حرفه‌اي پزشكان بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است.
  • حرفه‌اي مهندسين
   اين بيمه در جهت برقراري تأمين حرفه‌اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند، در برابر مالكين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و …) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني،(جاني و مالي) عرضه شده است.
  • حرفه‌اي دلالان رسمي بيمه
   اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت دلالان رسمي بيمه صادر مي‌شود.
  • حرفه‌اي نمايندگان بيمه
   اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت نمايندگان بيمه صادر مي‌شود.
  • پاركينگ
   در صورتي كه خسارتي براي افراد استفاده‌كننده از پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي خودرو به‌وجود آيد،‌ ممكن است مسئوليت خسارت بر عهده صاحبان پاركينگ باشد. اين بيمه كليه خسارت‌هاي رخ‌داده در پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي را جبران مي‌نمايد.
  • تورها (زيارتي، مسافرتي، …)
   در صورتي كه براي يكي از مسافران تور اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتي مي‌باشد. بيمه مسئوليت آژانس‌هاي مسافرتي (ويژه تورهاي سياحتي- زيارتي) به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي مسافران تورهاي سياحتي و زيارتي صادر مي‌شود.
  • مسئوليت فني بيمارستان
   مدير فني بيمارستان، درمانگاه و كلينيك مسئول مشكلات احتمالي است كه در طول مراجعه بيمار به مرجع درماني براي وي رخ مي‌دهد. از اين رو بيمه مسئوليت مدني مدير فني بيمارستان، درمانگاه، كلينيك به منظور پوشش خسارات جاني احتمالي ناشي از مسئوليت اين مديران طراحي شده است.
  • مدير و ناجيان استخر
   مديران و ناجيان استخرها مسئول حفظ زندگي افرادي هستند كه از استخر استفاده مي‌كنند.اين بيمه  به منظور پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات رخ داده در استخرها صادر مي‌شود.
  • نگهداري آسانسور
   با وجود اينكه كه‌ تعمير و نگهداري‌ دوره‌‌اي‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكين‌ ساختمان هاي تجاري و مسكوني انجام‌ مي‌ شود و ليكن‌ بروز حوادث‌ ناشي‌ از سهل‌‌انگاري‌ در نگهداري‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ از آسانسور مي‌‌گردد. اين بيمه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد.
  • حرفه‌اي پيراپزشكان
   با توجه به ضرورت تامين حرفه‌اي پرستاران، ‌بهياران، تكنسين‌هاي بيهوشي و اتاق عمل، تكنسين‌هاي راديولوژي، سي‌تي‌اسكن وM.R.I و نيز كارشناسان و تكنسين‌هاي آزمايشگاه، نوارنگاري وC.S.R ، اين بيمه به منظور جبران خسارات ناشي از مسئوليت پيراپزشكان صادر مي‌شود.
  • شهربازي
   مدير شهربازي مسئوليت مشكلات احتمالي كه در حين استفاده از دستگاه‌ها براي استفاده‌كنندگان رخ مي‌دهد را بر عهده دارد. اين بيمه به منظور جبران خسارات ناشي از خطرات استفاده از دستگاه‌هاي شهربازي صادر مي‌شود.
  • هتلداري
   براساس اين طرح بيمه‌اي، خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پاركينگ وغيره باشد خسارات مالي و جاني وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.
  • مهدكودك
   مديران مهدكودك‌ها در قبال مشكلات احتمالي كودكان در مهدكودك مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در مهدكودك‌ها، بيمه مسئوليت مدني مديران مهدكودك‌ها صادر مي‌شود.
  • مدير سينما
   مديران سالن‌هاي سينما، كنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده‌كننده سالن‌ها مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين سالن‌ها، بيمه مسئوليت حرفه‌اي مديران سالن‌هاي سينما، كنسرت و اجلاس صادر مي‌شود.
  • رستوران‌ها
   مديران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌هاي ساحلي در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده‌كننده از فضا و تجهيزات آنها مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين مكان‌ها، بيمه مسئوليت مدني مديران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌هاي ساحلي صادر مي‌شود.
  • نگهبانان مسلح
   بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانك‌ها، كليه خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات نگهبانان مسلح بانك‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
  • تعمير كاران
   مسئوليت كليه خسارت‌هاي وارده بر خودروها در طول مدتي كه در تعميرگاه‌ها هستند بر عهده صاحبان تعميرگاه‌ها مي‌باشد. اين بيمه به منظور پوشش كليه خسارات احتمالي ناشي از خطرات موجود در تعميرگاه‌هاي مجاز صادر مي‌شود.
  • وكلاي دادگستري
   اين بيمه به منظور پوشش مسئوليت خسارات مالي ناشي از مسئوليت وكلاي دادگستري در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود.
  • سردفتران و دفترياران
   اين بيمه به‌منظور پوشش خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت سردفتران و دفترياران براي افراد ثالث صادر مي‌شود.
  • مراقبين در منزل
   اين بيمه به منظور پوشش كليه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مراقبين در منزل صادر مي‌شود.
  • تعميرگاه هاي مجاز خودرو
   اين بيمه  به منظور پوشش خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات مسئوليت تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو صادر مي شود.
 • بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا
  موضوع اين بيمه‌، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌كنندگان كالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده كالا مي‌باشد كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
  رشته بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد كه عبارتند از:
  • توليدكنندگان
   موضوع اين بيمه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌كنندگان كالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده كالا مي‌باشد كه در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در كالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
  • عملكرد عايق رطوبتي
   اين بيمه به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از عدم عملكرد صحيح عايق‌هاي رطوبتي (گارانتي عايق‌هاي رطوبتي) صادر مي‌شود.
  • شركت‌هاي گازرساني
 • ساير بيمه هاي مسئوليت
  • بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان
   كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران (تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه – اعم از كارگران ايراني و غيرايراني) كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گزار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
  • بيمه مسئوليت قراردادي
   بيمه مسئوليت قراردادي بيمه‌اي است كه يك‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد (يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زيان طرف ديگر شود، در اين‌صورت مسئوليت قرارداري تحقق مي يابد. رشته بيمه مسئوليت قراردادي خسارات مالي ناشي از موارد فوق را جبران مي‌نمايد.
  • بيمه اعتباري
   براساس اين طرح، تسهيلات بانك‌ها و مطالبات شركت‌هايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد.
  • بيمه طرح هاي مخصوص
   بيمه  طرح هاي مخصوص زماني صادر مي شود كه موضوع براي بيمه گر جديد باشد خسارات تحت پوشش و ميزان حق بيمه طبق توافق طرفين تعيين مي شود.

 • بررسی اغلب پرونده های خسارت اموال و مسئولیت و نکات مهم و مشترک در آنها


  ۱-بررسی کلی پرسشنامه یا درخواست صدور بیمه نامه :

   پرسشنامه بصورت کلی بررسی و تمامی بندها مطالعه شود و به موارد ذیل بصورت خاص توجه گردد .

   ۱-۱ - تاریخ درخواست صدور ؟

   ۲-۱–شخص تکمیل  کننده چه کسی است ؟

  ۳-۱ – قلم خوردگی دارد ؟ معمولا کپی پرسشنامه در پرونده ها موجود است اگر دو خط بود و یا قلم خوردگی یا لاک گرفتگی داشت جهت بررسی بیشتر اصل آن درخواست شود .

  ۴-۱- سابقه خسارت ؟

  ۵-۱- سابقه بیمه ای ؟

   ۲- بررسی گزاش بازدید اولیه ( درصورت انجام آن با توجه به نوع رشته بیمه ای ):

   ۱-۲- تاریخ و ساعت بازدید اولیه ؟

  ۲-۲- محل مورد بازدید ؟

  ۳-۲- خطرات اشاره شده در گزارش کارشناس ؟

  ۴-۲- تذاکرات و توصیه های اعلام شده ؟

   ۵-۲- شرایط صدور تعیین شده (الزام شده ) ؟

  ۶-۲- چه کسی بازدید را انجام داده است ؟

   ۷-۲- شرایط بکارگیری کارشناسان خارج از شرکت رعایت شده است ؟

   ۳-بررسی بیمه نامه صادره:

   ۱-۳- باتوجه به بازنگری های مختلف صورت گرفته در شرایط عمومی ، شرایط عمومی موجود در پرونده عیناً همان باشد که به بیمه گذار تحویل شده است .

  ۲-۳- بررسی مشخصات بیمه گذار با توجه به پرسشنامه اولیه

   ۳-۳- بررسی نشانی بیمه گذار

   ۴-۳- بررسی نشانی محل مورد بیمه

   ۵-۳- بررسی ساعت و تاریخ صدور بیمه نامه

   ۶-۳- بررسی ساعت و تاریخ شروع و خاتمه پوشش بیمه نامه

   ۷-۳- تعهدات یا سرمایه مندرج در بیمه نامه

   ۸-۳- شرایط خصوصی و کلوزهای پیوست بیمه نامه و الزامات بیمه گذار

   ۹-۳- بررسی ترتیب صدور الحاقیه های صادره احتمالی لازم است تصویر تمامی الحاقیه ها در پرونده موجود است ؟

   ۱۰-۳- چگونگی صدور الحاقیه های تعهد آور ازجمله ( افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه و تغییر در شرایط بیمه نامه بررسی شود و آیا جهت بررسی تشدید خطر موضوع بررسی و  بازدید شده است ؟

   ۴- بررسی خسارت:

   

   ۱-۴- بررسی تاریخ اعلام خسارت

   ۲-۴- تاریخ وقوع خسارت ؟

   ۳-۴- آیا خسارت در زمان پوشش بیمه نامه بوده است ؟

   ۴-۴- نوع حادثه؟

  ۵-۴- شرح حادثه ؟

   ۶-۴- ارتباط حادثه با موضوع مورد بیمه بررسی گردد .

   ۷-۴- بررسی گزارشات نیروی انتظامی ،  آتش نشانی ، اورژانس ، شرکت برق و شرکت گاز درصورت مراجعه به محل پس از وقوع حادثه

   ۸-۴ – در مورد خسارات جانی بررسی وجود مرکز درمانی به نزدیکی محل حادثه و مقایسه با مدارک بیمارستانی بررسی ساعت پذیرش و ترخیص و یا زمان فوت و بررسی زمانبدی و توالی اتفاقات

   ۹-۴- میزان خسارت ادعا شده ؟

   ۱۰-۴- میزان خسارت برآورد شده چگونگی محاسبات صورت گرفته ؟

   ۱۱-۴- بررسی سقف تعهدات بیمه نامه

   ۱۲-۴- توجه به حدود اختیارات برای خسارت

   ۱۳-۴- بررسی مقایسه ای رعایت الزامات بیمه شده جهت پیشگیری ازوقوع خسارت با توجه به مفاد بیمه نامه و گزارشات بازدید اولیه و بازدید خسارت ومقایسه فیلم و عکس،  بازدید اولیه با فیلم وعکس خسارت درصورت وجود آنها

   ۱۴-۴- بررسی قراردادهای کاری ، روابط کارگری وپیمانکاری ، مالک و مستاجری

   ۱۵-۴- بررسی لیست تامین اجتماعی در مورد خسارت های مربوطه

  ۵ - پرداخت حق بیمه

   ۱-۵- جمع حق بیمه و الحاقیه های صادره

   ۲-۵- بررسی اقساط بیمه نامه و رعایت ضوابط مربوط به مجوز تقسیط از جمله الحاقیه تقسیط ، فرم مجوز تقسیط و درج شرایط تقسیط در ذیل بیمه نامه

  ۳-۵- تا زمان وقوع حادثه چه میزان از حق بیمه پرداخت شده است ؟

   ۴-۵- در زمان رسیدگی به پرونده چه میزان از حق بیمه پرداخت شده است ؟

   ۵-۵- جمع قبض رسید ها کنترل شود

   ۶-۵- تاریخ صدور اولین قبض رسید چه بوده است ؟

   ۷-۵- آیا حق بیمه پس از وقوع حادثه پرداخت شده است ؟

   ۶- بررسی سلامت گردش کار پرونده:

   ۱-۶- بررسی روند و گردش کار کلی پرونده

   ۲-۶- بررسی کلی عمدی بودن خسارت از ابعاد مالی و جانی با توجه به شرایط اقتصادی و روابط افراد وذینفع بودن طرفین با توجه به نوع خسارت (تا حدامکان )

   ۳-۶- بررسی اصالت مدارک ارائه شده اعم از فاکتور ها گزارشات اوراق قضایی و سایر مستندات تعهد آور

   ۴-۶- سوابق همکاری بیمه گذار با شرکت

    ۵-۶- سوابق خسارات مشابه اعلام شده از سوی بیمه گذار

   ۶-۶- استعلام از سایر شرکتهای بیمه

   ۷-۶- بررسی ترتیب وشماره اوراق پرونده ودرصورت وجود کپی های متعدد و تکراری موضوع از جنبه حذف مدارک و جایگزینی با اوراق تکراری بررسی شود

  ۸-۶- درصورت لزوم استعلام از سایر سازمانها و دستگاههای مربوط با توجه به نوع خسارت بعنوان مثال : سازمان نظام پزشکی ، نظام مهندسی ، موسسه استاندارد ، پزشکی قانونی ، سازندگان قطعات – تولید کنندگان ، فروشندگان و...


  کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
  معرفی شرکت های بیمه
   بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
  باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

  چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

  02187795255 , 02187795253

  Top