سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه
موضوعات گروه بیمه های اشخاص:

بیمه عمرو سرمایه گذاری و مزایای این بیمه

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از انواع بیمه‌های عمر می‌باشد که همزمان با برقراری پوشش بیمه عمر ، امکان سرمایه‌گذاری منابع حق بیمه پرداختی را فراهم می‌نماید بدین‌ ترتیب که با سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران ، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش‌هایی نظیر فوت و از کار افتادگی جهت بیمه شده ، وی را در سود حاصله از سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های پرداختی نیز سهیم می‌کند.

بیمه عمر و سرمایه گذاری حرکتی است مناسب در جهت کسب آرامش خیال امروز و رفاه زمان بازنشستگی و همچنین تأمین پشتوانه مالی بازماندگان در زمان غیبت سرپرست خانواده

بیمه عمر و سرمایه گذاری تأمین مناسبی است برای جبران بازنشستگی و کهولت سن ، تشکیل سرمایه برای فرزندان ، تأمین هزینه‌های جهیزیه و ازدواج و تحصیل فرزندان ، ساخت و خرید مسکن و ...

زمـان طـراحی 20 سـال آینـده اکنـون اسـت نه 20 سـال بعـد

اگر امروز برای خرید پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری اقدام نکنید

20 سـال دیـگر خــواهید گــفت ای کـاش ایــن کـار را می‌کــردم


اگر امروز خواستی و نتوانستی که معذوری ولی اگر روزی توانستی و نخواستی منتظر روزی باش که بخواهی اما نتوانی


اين بيمه از نوع اختیاری  و يكي از پوششهاي مورد بحث در بيمه های اشخاص است كه با هدف ایجاد آرامش خاطر و امید نسبت به آینده، بهبود معیشت بویژه در دوران بازنشستگی و تامین نیازهای اساسی از طرق قابل اطمینان طراحی گردیده است.

کارکنان مي‌توانند با خريد اين بيمه‌نامه و ايجاد يك پس‌انداز مستمر و منظم ماهانه ( کسر از حقوق ) در آینده از سرماية حاصله جهت رفع بخشي از نيازهاي زندگي مانند هزينه تحصيلات فرزندان، ‌هزينه تأمين جهيزيه و ازدواج فرزندان، هزینه سفرهای زیارتی، تهیه مسکن و ... استفاده نمايند.

سایر مزاياي پوشش بيمه عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن

پوشش مازاد عمر و حوادث :

در صورت فوت بیمه شده ، علاوه بر اندوخته سال فوت ، معادل 120 برابر آخرین حق بیمه ماهانه بعنوان سرمایه فوت به متصالحین (ذینفعان بیمه شده) پرداخت خواهد شد و چنانچه فوت بیمه شده در اثر حادثه باشد مبلغ سرمایه عمر به دوبرابر افزایش می‌یابد.

اعطاي وام :  بیمه شده مي‌تواند پس از پرداخت حداقل  حق بیمه ، در مواقع ضروري تا سقف90 درصد اندوخته از وام نيز بهره‌مند شود و نرخ سود این وام 4% بیشتر از نرخ فنی مورد محاسبه حق بیمه خواهد بود.

معافيت مالياتي :  اندوخته بیمه شده در بيمه عمر و سرمایه گذاری به هر ميزاني كه باشد از ماليات معاف است و در صورت فوت بيمه شده نيز مشمول ماليات بر ارث نخواهد بود.

توضیح تکمیلی

4- هرگونه تغییرات در این بیمه (تغییر در مبلغ حق بیمه ، تغییر در مدت بیمه‌نامه ، تغییر در مشخصات ذینفعان) امکان پذیر می باشد


(باکنار گذاشتن بخش کوچکي از درآمد دوران اشتغال)  در قالب  پوشش بيمه  عمر و سرمايه گذاري شرکت بيمه میهن
مي توان دوران بازنشستگي را به يک زندگي همراه با  آسـايش  و  آرامـش تبديل نمود.

بیمه های درمان

بیمه درمان      Health insurance

مقدمه

بیمه درمان یکی از شاخه های بیمه اشخاص است که امروزه مورد توجه اکثر افراد و موسسات قرار گرفته است،زیرا با توجه به هزینه های سنگین درمانی و بکارگیری ابزار و وسایل مهندسی پزشکی که در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها نقش موثری دارد،نیاز به این نوع بیمه بیش از پیش محسوس می باشد، از این رو بسیاری از موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی به منظور ایجاد رفاه بیشتر برای کارکنان خود اقدام به عقد قرارداد بیمه درمانی با شرکتهای بیمه نموده اند و شرکتهای بیمه نیز در قبال دریافت حق بیمه اندکی از هر بیمه شده تا حد سقف معین متعهد پرداخت هزینه های پزشکی اعم از بستری عادی،جراحی، پاراکلینیکی و غیره می گردند. بدیهی است این روش تأ ثیر بسزایی در تنظیم اقتصاد خانواده ها داشته و مشکلات احتمالی آنها را در انتخاب بیمارستان ، پزشک و سایر مراکز درمانی مرتفع می سازد.

تعاریف و اصطلاحات

بیمه درمان: قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر متعهد می گردد که اگر بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمار شود یا در اثر حادثه آسیب یا ضایعه ای به بدن و سلامتی او وارد گردد هزینه های پزشکی انجام شده را تا حد اکثر مبلغی که در قرارداد تعهد نموده است پرداخت نماید.
بیمه گر:
شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در قرارداد قید گردیده و جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در قرارداد بعهده می گیرد.
بیمه گذار:
شخص حقوقی است که مشخصات وی در قرارداد ذکر گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.
بیمه شدگان:
کارکنان رسمی،قراردادی،پیمانی و افراد تحت تکفل آنان می باشند.
موضوع بیمه:
پرداخت هزینه های بیمارستانی،جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در قرارداد می باشد.
حادثه:
عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.
بیماری:
عبارتست از هر گونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن بر طبق تشخیص پزشک.
حق بیمه:
وجهی است که بیمه گذار باید در مقابل تعهدات بیمه گر بپردازد و انجام تعهدات بیمه گر موکول به پرداخت حق بیمه می باشد.
دوره انتظار:
مدتی است که در طول آن بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.
فرانشیز:
درصد معینی از هزینه درمان است که تأمین آن بعهده بیمه شده یا بیمه گذار است.
مدت قرارداد:
مدت بیمه یکسال تمام شمسی است.
خطرات مستثنی شده:
هزینه بیمارستانی و جراحی در موارد خاص از شمول تعهد بیمه گر خارج می باشد.
-
اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد. مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده در طی مدت بیمه باشد
-
عیوب مادر زادی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه مشخص بوده و بیمه گذار از آن مطلع شده باشد.
-
سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشک
-
ترک اعتیاد
-
خودکشی بیمه شده
-
حوادث طبیعی مانن سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.
-
جنگ،شورش،اغتشاش،بلوا،اعتصاب و ...
 - فعل و انفعالات هسته ای
-
اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج
-
بیماری روانی یا سایکوتیک: منظور آن دسته از بیماری هایی است که بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.
-
دندانپزشکی مگر در موارد جراحی فک به علت و قوع حادثه تحت پوشش
-
زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر
-
وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه داروئی ندارد.
-
رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینائی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد.


کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top