سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان :

بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان :

 

 

این بیمه صدمات بدني وارد به كاركنان شاغل بیمه گذار(کارفرما) که ناشي از مسئوليت مدني وی باشد را در حين انجام كار و در محل كار  جبران می نماید مشروط بر آنكه مسئوليت بیمه گذار براي بيمه گر محرز باشد.منظور از جبران صدمات بدني مذكور تأمين و جبران هزينه هاي پزشكي وهمچنين جبران زيانهاي نقص عضووفوت ناشي از حوادث مشمول بيمه نامه براي زيانديدگان موضوع بيمه وهمچنين ارش و ديه در صورت رجوع زيانديده به مرجع قضائي مي باشد. این بیمه به دو صورت بانام و بی نام صادر می گردد.
بیمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان با توجه به ماهیت و نوع فعالیت بیمه گذاربه بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان ساختمانی- بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال كاركنان ،مؤسسات بازرگاني ، خدماتي ، صنعتي ...  - بيمه مسئوليت مدنی كارفرما در قبال کارکنان طرحهاي عمراني تقسيم بندي ميشود.

بيمه گذار مي تواند پوشش هاي اضافي زیر را به دلخواه انتخاب و خريداري نمايد ، لذا بيمه گذار بايد هنگام تكميل و امضاء پرسشنامه و  پيشنهاد بيمه به موارد مذكور و ميزان ديه كه معمولاً در ابتداي هر سال توسط مقام قضائي اعلام مي گردد توجه خاص مبذول دارد

 

شماره پوشش
عنوان پوشش اضافی
2
محل اقامت و ماموريتهاي خارج از محل كاركنان
3
اماكن وابسته به محل كاركنان مانند رستوران ، حمام ، سالن ورزشي و ...
5
حوادث وسايل نقليه موتوري داخل كارگاه  
6
مسئوليت پيمانكاران فرعي (براي فعاليت ساختماني الزامي است )     
7
مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور
8
پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
9
جبران هزينه هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه
10
جبران مطالبات سازمانهاي تامين اجتماعي و خدمات در ماني برای هر نفر تا سقف            ریال
11
جبران خسارات بدني شخص كارفرما و پيمانكار
12
جبران خسارات جاني وارد به اشخاص ثالث (فقط فعالیتهای ساختمانی ، عمرانی و صرفاً صنعتي)
13
مابه التفاوت افزايش ديه براي:    يك سال آتي      دو سال آتي       سه سال آتي  
14
پرداخت غرامت روزانه كاركنان ساده        ريال و متخصص                 ريال
15
حوادثي كه ارتباطي با نوع فعاليت بيمه شده ندارد.

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top