سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه

بيمه مسئوليت قراردادي

بيمه مسئوليت قراردادي :

انواع این بیمه براساس قوانین و مقررات داخلی و یا بین المللی شکل گرفته است.در این قراردادها طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که ممکن است خطا ، اشتباه ، غفلت و يا قصور یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد. نظير:
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل جاده اي( داخلي)
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل ونقل بين المللي جاده اي بر اساس شرايط كنوانسيون  سي ام آر
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي  بر اساس شرايط بارنامه فياتا

بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل جاده اي( داخلي)

شرکتهای حمل و نقل جاده ای به موجب مواد 386 و 388 قانون تجارت مسئول کسری و آسیب دیدگی کالا در مقابل صاحب کالا می باشند. در این بیمه مسئوليت‌ شرکتهای حمل و نقل جاده ای درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل ونقل بين المللي جاده اي

  (CMR) Convention Merchandise Road
در این بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل ونقل بين المللي جاده اي بر اساس شرايط كنوانسيون  سي ام آر درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.


بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي  بر اساس شرايط بارنامه فياتا:

Fiata combined transport Bill of Lading (FB/L)

در این بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي  بر اساس شرايط بارنامه فياتا درقبال‌ ارسال‌ كنندگان‌ و يا صاحبان‌ كالا به‌استناد بارنامه‌هاي‌ صادره‌،كه‌ ناشي‌ از تحقق‌ خطرات‌ بيمه‌ شده‌ بوده‌ و شرکت حمل‌ ونقل‌ مسئول‌ جبران‌ آن‌ ها در طول مسیر حمل، شناخته‌ شود،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top