سامانه جامع خرید آنلاین بیمه نامه
موضوعات گروه آموزش:

آموز ش و لینک پرداخت اینترنتی حق بیمه کارفرمایان

آموز ش و لینک پرداخت اینترنتی حق بیمه کارفرمایان

سامانه درخواست برگ پرداخت بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی

سامانه درخواست برگ پرداخت بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی

آموزش پرداخت حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه ussd تلفن همراه

آموزش پرداخت حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه ussd تلفن همراه

کلیپ آموزش گام به گام دریافت برگ پرداخت بیمه شدگان به صورت غیرحضوری

کلیپ آموزش گام به گام دریافت برگ پرداخت بیمه شدگان به صورت غیرحضوری

سامانه فیش حقوقی و احکام افزایش مستمری بگیران یا بازنشستگان تامین اجتماعی

سامانه فیش حقوقی و احکام افزایش مستمری بگیران یا بازنشستگان تامین اجتماعی

دریافت لیست و برگ پرداخت حق بیمه همراه با لینک پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

آموزش دریافت لیست و برگ پرداخت حق بیمه همراه با لینک پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد
معرفی شرکت های بیمه
 بیمه های اشخاص  بیمه های اموال  بیمه های مسئولیت مدنی  بیمه های تمام خطرمهندسی  بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  شرایط عمومی انواع بیمه ها
باشگاه مشتریان بیمه میهن     قوانین و مقررات

چنانچه در ارتباط با پرداخت خسارت همچنین صدور الحاقیه شخص ثالث پرسشی دارید لطفاً با شماره های زیر دفتر مرکزی بیمه میهن تماس بگیرید

02187795255 , 02187795253

Top