طرح حامی ، بیمه آتش سوزی سرقت و زلزله

 طرح خاص  مخصوص منازل مسکونی کل ایران که مجموعه ای از چندین پوشش بیمه در قالب یک بیمه نامه با تخفیف 80 درصدی

بدون نیاز به بازدید

خطرات مورد تعهد بیمهسرمایه  پوششمورد بیمه
آتشسوزی صاعقه انفجار - زلزله و آتشفشان - سیل و طغیان آب - طوفان - ضایعات ناشی از ذوب  برف و آب - ریزش سقف ناشی از برف2000000000
ارزش بازسازی مجدد ساختمان
آتشسوزی صاعقه انفجار - زلزله و آتشفشان - سیل و طغیان آب - طوفان - ضایعات ناشی از ذوب  برف و آب - ریزش سقف ناشی از برف800000000ارزش اثاثیه و لوازم منزل
سرقت با شکست حرز50000000ارزش اثاثیه ولوازم
آتشسوزی صاعقه انفجار - زلزله و آتشفشان - سیل و طغیان آب - طوفان - ضایعات ناشی از ذوب  برف و آب - ریزش سقف ناشی از برف400000000ارزش یک دستگاه خودرو
آتشسوزی صاعقه انفجار - زلزله و آتشفشان - سیل و طغیان آب60000000هزینه پزشکی بیمه گذار و افراد تحت تکفل تا 3نفر
آتشسوزی صاعقه انفجار - زلزله و آتشفشان - سیل و طغیان آب100000000هزینه اجاره و اسکان موقت
آتشسوزی150000000مسئولیت مالی همسایگان
هزینه پاکسازی150000000هزینه پاکسازی
خرید اینترنتی طرح حامی رهگیری و مشاهده وضعیت
* نام و نام خانوادگی
* کد ملی
* تاریخ تولد
* کد پستی
* آدرس محل بیمه
* متراژ ساختمان
* متراژ ریر بنا
* نوع سازه ساختمان
لیست اثاثیه
* شماره تماس
مبلغ قابل پرداخت
1,740,000 ریال
* امضای الکترونیک
صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم
کد امنیتی
کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد