بیمه میهن نمایندگی 2057باشگاه مشتریان بیمه میهن

ارسال آگهی رایگان

ارسال آگهی  تبلیغاتی در باشگاه مشتریان  رایگان  می باشد . فقط کافی است عضو شوید و خود و کالا یا خدمات خود را معرفی نمایید

ثبت نام ورود

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1390/12/07

دکتر میرفیض فلاح شمس – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کیانا کوشا -دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بررسی های اخیر نشان می دهد که بازده غیرعادی می تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. به عبارت دیگر عده ای از سرمایه گذاران توانسته اند با استفاده از تعدادی از نسبت های مالی، نرخ بازده مورد انتظاری را محاسبه کنند که به علت عدم اطلاع سایر سرمایه گذاران از این رابطه، این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعکس نشده و سبب ایجاد بازده اضافی برای آن گروه از سرمایه گذارانی شده که از این رابطه آگاهی داشته اند. بر این اساس، در صورتی که اکثر سرمایه گذاران از وجود این رابطه اگاه شوند، بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی کاهش پیدا می کند و بنابراین کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی رابطه آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار است، این مقاله به معرفی بازده غیرعادی، نسبت های مالی و اهمیت روابط بین آنها می پردازد.

واژگان کلیدی: بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته، بازدهی واقعی، بازدهی مورد انتظار

مقدمه

نقش واحدهای تجاری و بازرگانی در ساختار اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست. امروزه واحدهای تجاری به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی، نظیر نیروی کار، مواد اولیه، سرمایه و . . . را مورد استفاده قرار می دهند و در مقابل، با توجه به حجم تولید و فروش، نقش حائز اهمیتی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می نماید. به همین دلیل بحث درخصوص اطلاعات مالی انتشار یافته نظیر EPS، نسبت بدهی، نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها، نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه خالص سود در تعیین و شناسایی سهام بهینه بسیار تاثیرگذار می باشند، بنابراین اطلاعات مالی درست و بموقع و بهنگام در شناسایی سهام بهینه بسیار مورد توجه می باشد. در بازارهای کارا در شکل قوی، اوراق بهادار به شکل صحیحی قیمت گذاری شده و منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم می باشد. همچنین فرض می شود که همه اطلاعات به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی، افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده و بازدهی غیر عادی کسب کنند. در واقع برای اینکه گروهی بازده اضافی پایداری بدست آورند، بایستی به طور مداوم اطلاعات محرمانه ای را داشته باشند یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیرعادی مداوم بر مبنای اطلاعات عمومی، نسبت به دیگر سرمایه گذاران، داشته باشند (راعی، تلنگی، ۱۳۸۷، ۵۰۶). صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند (Aksu, 2003). وضع محدودیت های قانونی جهت عدم افشای اطلاعات محرمانه و یا عدم اجازه معامله و سرمایه گذاری برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند یکی از روش های کاهش بازده اضافی در بازار سرمایه می باشد. یکی از مشخصه های بازار کارا در شکل قوی این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار می باشد و بازده غیرعادی در این بازار وجود ندارد. بنابراین در صورتی که بتوان این بازده غیرعادی را در بازار کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می گردد. کاهش این بازده اضافی نیز صرفا از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است. بر اساس تحقیقات انجام شده تاکنون مشخص گردیده که بین بازده غیرعادی و تعدادی از اطلاعات مالی انتشار یافته ارتباط وجود دارد. در صورت اثبات چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازده اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا در شکل قوی نزدیک تر شویم.

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها

- آقای فرت در سال ۱۹۹۸ با مطالعه بر روی ۷۱۶ شرکت جدیدالورود به بورس نیوزلند طی سال های ۱۹۷۷- ۱۹۹۲ ارتباط بین سود پیش بینی شده و ارزش شرکت و بازده غیرعادی سهام این نوع شرکت ها را در مقطع عرضه اولیه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که پیش بینی های سود در ارتباط با ارزش شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه سهام بوده و از سایر ابزارهایی همچون سود انباشته موثرتر هستند و بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

 

- طبق مطالعه ای که توسط آقای آکسو، در سال ۲۰۰۳ صورت گرفته، این مطالعه به بررسی محتوای تاثیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اطلاعات گذشته بر بازده اضافی، می پردازد. تحقیق مذکور در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ترکیه انجام می گیرد. به طور متوسط نمونه مورد بررسی در برگیرنده ۸۶ شرکت می باشد که در خلال دوره ۱۴ ماهه قبل از انتشار اطلاعات توسط بورس بازده اضافی داشته اند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند. یکی از نتایج غیر عادی حاصل شده، این می باشد که بازده های اضافی قابل توجه تحت روش های تحقیق مورد استفاده در بازه های زمانی ادامه می یابد. وجود دوره های زمانی بلند مدت از بازده های اضافی با مفاد چندین تئوری غیر متعارف که سعی در توضیح بازده های غیر عادی دارند مطابقت داشته و سبب ایجاد پاره ای از سوالات درباره مدل بازار و کارایی بازار می گردد. تحلیل دیگر از بازده حاصله از شرکت های مورد مطالعه نشان می دهد که بازده اضافی مشاهده شده تنها در اثر ریسک بالا یا قیمت گذاری اشتباه سهام در بازار ایجاد نمی گردد بلکه اندازه شرکت نیز می تواند عامل تعیین کننده ای در این رابطه باشد. همچنین نتایج حاصله ثابت می کند که صورت های مالی منتشر شده شرکت های کوچکتر دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری می باشد.

 

- طبق مطالعه ای که توسط آقای اسپان هالتزدر سال ۲۰۰۵ صورت گرفته، این مطالعه از روش رویداد پژوهی سنتی به بررسی محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سالانه عایدات در بازار سهام کوچک دانمارک می پردازد. در این مقاله، با استفاده از داده های سال های ۱۹۹۹- ۲۰۰۱ مشخص می گردد که در روزهای حول اعلام سود، نوسان پذیری غیر عادی وجود دارد، این امر بیانگر این است که اعلامیه های سود حاوی اطلاعات مربوطی برای بازار سهام می باشد. تداوم نوسان پذیری غیر عادی طی چند روز پس از اعلام سود، نشانگر آن است که محیط اطلاعاتی این بورس کوچک سرعت تعدیل قیمت ها را کاهش می دهد. علاوه بر نشانه مذکور مبنی بر عدم کارایی، بازدهی غیر عادی مثبت معناداری همراه با اعلام سود ملاحظه می گردد. این نتایج با استفاده از سایر روش شناسی ها نیز دارای قوت است. شگفت آور این که، در دوره پیش از افشاء، همبستگی مثبتی میان محتوای اطلاعاتی اعلام سود و شاخص ها ملاحظه می گردد. این یافته، با مطالعات گذشته در تناقض است ما آن را به عنوان شاهدی از سطح پایین اطلاعات موجود پیش از افشاء تعبیر می کنیم. علاوه بر این نتایج حاصله به منزله پشتیبانی برای شواهد قبلی است مبنی بر این که درجه بالای ارتباط میان بازده سهام و عایدات غیر منتظره در دانمارک نسبت به ایالات متحده مربوط به اطلاعات کمتر قبل از افشاء می باشد نه استانداردهای برتر حسابداری در دانمارک. در تایید نتایج مطالعات مشابه، مشخص می گردد که استفاده از مدل های مبتنی بر اجماع پیش بینی های تحلیلگران تقریب خوبی برای عایدات غیر منتظره خواهد بود.

- مطالعه دیگری توسط آقای بارسولدی، در سال ۱۹۹۸، در مورد رابطه بین تغییرات در نسبت سود به قیمت سهام با بازده اضافی انجام گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات به دست آمده از بورس اوراق بهادار کانادا استفاده گردیده تا نشان داده شود که عکس العمل شدید نسبت به اطلاعات جدید به این مفهوم است که تغییرات در نسبت سود به قیمت سهام می تواند جهت پیش بینی بازده آتی سهام استفاده شود. این محقق جهت آزمایش فرضیه خود از مدل زیر استفاده می کند:

rpt – rft = αp + α’pD’t + βp (rmt – rft) + β’pD’t (rmt – rft) + γ۱pEPpt + γ۲pΔEPpt + γ۳pSizept + γ۴pD’t Sizept + γ۵pBKpt + εpt

که در این مدل:

rpt: بازده پرتفوی p در سال t

rft: بازده دارایی بدون ریسک در سال t

rmt: بازده بازار در سال t

EPpt: نسبت سود به قیمت سهام گزارش شده برای پرتفوی p در سال t

ΔEPpt: تغییرات در نسبت سود به قیمت سهام گزارش شده از سال t تا سال t-1

Sizept: لگاریتم متوسط ارزش بازار حقوق صاحبان سهام پرتفوی p در سال t

BKpt: لگاریتم نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

نتیجه این تحقیق نشان می دهد که تغییرات در نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم گزارش شده می تواند جهت پیش بینی بازده های آتی سهام استفاده شود. استراتژی سرمایه گذاری که بر این اساس پیشنهاد می شود این است که انواع سهام را بر مبنای تغییرات در نسبت های سود به قیمت سهام گزارش شده آنها مرتب کرده و در میان سهام هایی که بالاترین کاهش را در نسبت سود به قیمت سهام گزارش شده داشته اند آنهایی انتخاب شود که دارای بیشترین نسبت سود به قیمت سهام هستند. دلیل این قدرت پیش بینی کنندگی این است که به احتمال زیاد، سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، مخصوصا اطلاعات مربوط به سود، عکس العمل شدید نشان می دهند. اگرچه نتایج به دست آمده از این تحقیق با یافته های چان و دیگران ۱۹۹۶ در بورس امریکا و یافته های ژان و کرینازوفسکی در بورس کانادا مغایرت دارد، اما با نتایج تحقیق توماس و برنارد ۱۹۹۰ همخوانی دارد.

منبع :marketingarticles
کلیه حقوق این سایت متعق به نمایندگی 2057 بیمه میهن می باشد . استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است
Persian restaurant Geneva
royaloriental.ch